A versenyjog sajátossága, hogy számos más jogterületbe begyűrűzik. A versenyjog a munkajogba is beszivárgott, gondoljunk csak az ún. versenytilalmi megállapodásokra, amelyek célja a volt munkáltató gazdasági érdekeinek védelme a munkaviszony megszüntetését követő legfeljebb két éves időtartamban.

A fentiek szerinti klasszikusnak mondható kapcsolódási pont mellett a versenyjogi megfelelés jelentőségét elkezdték felismerni a HR területen is. Az új trend nem meglepő módon az Amerikai Egyesült Államokból indult és figyelemmel a versenyjogi hagyományokra nem kizárt, hogy hamarosan Európában és hazánkban is megjelenik az esetjogban.

Ennek a magyar munkaerőpiaci helyzet – ti. az elharapózott munkaerőhiány, valamint a béremelésért folytatott harc – még nagyobb lendületet adhat.

Mi is az a kartelltilalom?

A kartelltilalom a vállalkozások közötti versenykorlátozó megállapodások tilalmával kapcsolatos szabályanyagot öleli fel, amely hazánkban részben a magyar jogszabályokat, részben pedig az Európai Unió versenyjogát jelenti azzal, hogy a közösségi jog alkalmazásának előfeltétele a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége.

Versenykorlátozó megállapodás a humán erőforrás menedzsment során?

Versenyjogi értelemben az egymástól független vállalkozásként működő munkáltatók – még ha eltérő iparágakban is tevékenykednek – a munkaerő iránti keresletük által egymás versenytársaivá válhatnak a munkaerőpiacon.

A versenytárs munkáltatók közötti kifejezett vagy hallgatólagos, akár szóbeli, akár írásbeli, a foglalkoztatás feltételeire vonatkozó megállapodás sértheti a kartelltilalmat, amennyiben az korlátozza a munkáltatók szabad döntéshozatalát a munkabér, munkabéren kívüli juttatások, egyéb munkafeltételek, illetve munkalehetőségek tekintetében (vagy ilyen korlátozásra alkalmasak).

Kétség esetén konzultáljon versenyjogásszal

Elsősorban a HR csapat tagjai (és az ügyvezetés) feladata a HR stratégia kialakítása és végrehajtása, az új munkaerő felkutatása, interjúztatása, valamint a munkafeltételek letárgyalása. Ezért alapvető jelentőséggel bír, hogy ezen kulcsfontosságú pozíciókban dolgozó személyek tisztában legyenek a versenyjogi kockázatokkal.

Az alábbi, nem teljes körű lista olyan magatartásokat tartalmaz, amelyek versenyjogi aggályokat vethetnek fel:

–      két vagy több munkáltató közötti megállapodás az általuk (egyes munkakörökben) foglalkoztatott munkavállalók bérezésére és munkabéren kívüli juttatásaira vonatkozóan;

–      két vagy több munkáltató közötti megállapodás arra nézve, hogy nem csábítanak el egymástól munkaerőt;

–      két vagy több munkáltató közötti megállapodás a foglalkoztatás egyéb feltételeiről;

–      üzleti szempontból érzékeny információk (pl. munkafeltételek) cseréje két vagy több munkáltató között;

–      részvétel olyan szakmai fórumon, amelyen a fenti témákra vonatkozó egyeztetés történik a résztvevők között;

–      részvétel olyan privát, nem szakmai fórumon, amelyen a fenti témákra vonatkozó egyeztetés történik;

–      olyan dokumentum kézhezvétele, amely egy másik munkáltató belső adatait tartalmazza az ott alkalmazott munkavállalók munkafeltételeire vonatkozóan.

Kövessen minket a Facebookon is!