Mivel a munkaszerződés írásba foglalása a munkáltató feladata, a tervezetet is a munkáltató készíti, ezért érdemes azt minél jobban testre szabni. De miért nem élnek ezzel a lehetőséggel?

A kevesebb több? Ebben az esetben semmiképp!

A munkaszerződés kötelező és szükségszerű tartalmi eleme a munkakörben és a munkabérben történő megállapodás. Ha a felek adatain és ezeken kívül mást nem írnánk a munkaszerződésbe, a munkaviszony akkor is érvényesen létrejönne.

Mégsem érdemes megelégedni a legrövidebb, akár csak egy oldalas munkaszerződéssel, mert számos olyan kérdés szabályozható a felek jogviszonyában egyedileg, amire a Munka Törvénykönyvének általános előírásai önmagában nem elegendőek.

Mit gondoljunk végig?

A legalapvetőbb kérdések egy munkaszerződés esetén:

 • határozott vagy határozatlan idejű legyen a munkaviszony (ha nincs szabályozva, automatikusan határozatlannak tekintendő)
 • mi a munkakör (munkaköri leírást se felejtsünk el készíteni, ami külön dokumentum legyen!)
 • próbaidő legyen-e kikötve és ha igen, milyen tartamban (ha nincs, az később nem pótolható)
 • mi legyen a munkavégzés helye (jelentőségéről már írtunk itt)
 • teljes vagy részmunkaidős a foglalkoztatás (ha nincs szabályozva, automatikusan teljes munkaidősnek tekintendő).

Amivel tovább lehet cizellálni a munkaszerződés tartalmát, különösen:

 • előírások a távollét (pl. betegség) bejelentésére, igazolására
 • Mt-től való eltérés (pl. egyedi felmondási idő alkalmazása)
 • titoktartási kötelezettség részletes szabályozása (az iparági gyakorlat sajátosságait figyelembe véve)
 • szellemi termékre vonatkozó speciális előírások (a munkáltató üzleti tevékenységéből, általa előállított termékek és nyújtott szolgáltatások jellegéből kiindulva)
 • versenytilalom előírása (üzletágra és munkakörre egyediesítve)
 • vezető állású munkavállalói státusz szabályozása (meghatározott feltételek teljesülése esetén a felek megállapodásával előírható, fokozott felelősséggel jár és számos eltérés lehetséges az Mt-től).

Egyedi és bővebb jogi tanácsadásért keressen minket elérhetőségeinken! Munkajog az Ön szolgálatában.

Kövessen minket a Facebookon is!