A munkaszerződést a felek szabad akaratukból kötik és később közös megegyezéssel módosíthatják azt. Mégis van olyan speciális helyzet, amikor a munkaszerződést a munkáltató köteles az Mt. szerint módosítani.

A munkabér indexálása

A hosszabb tartamú távollétek közül az Mt. 127-132.§ szerinti szülési szabadságból, valamint fizetés nélküli szabadságból visszatérő munkavállaló esetében a munkabért kötelező kiigazítani.

A munkáltatónak kell proaktívan elöl járnia és ajánlatot tenni a munkavállalónak az új munkabérre. Ehhez a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó.

A munkakör kötelező módosítása várandósság esetén

Amennyiben a munkavállaló várandóssága okán egészségileg nem alkalmas a munkaköre betöltésére, és a foglalkoztatási feltételek nem módosíthatóak megfelelően (pl. éjszakai műszak helyett csak nappali műszakba beosztás), akkor az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani számára. Ennek tartama a várandóssága megállapításától gyermeke 1 éves koráig terjed, mindenkor a munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján.

Értelemszerűen a munkáltató akkor tudja ezen kötelezettségét teljesíteni, ha tudomást szerez a várandósságról. Noha a munkavállaló főszabály szerint nem köteles a várandósságot jelezni, a munkaviszonyban együttműködési kötelezettség terheli. Különösen olyan munkakörök esetében igaz ez, ahol ennek a körülménynek jelentősége van (pl. fizikai munka, expozíció stb.). Ilyen esetben pedig soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni a kérdés eldöntéséhez.

A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Kötelező részmunkaidő

A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek 4 éves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 6 éves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

Fontos, hogy itt a munkavállaló (akár az anya, akár az apa) kell, hogy ajánlatot tegyen a részmunkaidőre. Az Mt. szerinti kötelező részmunkaidőre módosítás a napi 4 órás foglalkoztatásra történő ajánlattétel esetén áll fenn, minden más esetben (pl. napi 3 vagy 6 óra) a munkáltatónak mérlegelési jogköre van, hogy az ajánlatot elfogadja-e. A munkáltató a munkavállaló ajánlatára 15 napon belül köteles írásban válaszolni.

Egyedi és bővebb jogi tanácsadásért keressen minket elérhetőségeinken! Munkajog az Ön szolgálatában.


Kövessen minket a Facebookon is!