A legjobb védekezés a megelőzés. Tapasztalatok és utópia.

A munkavállalóknál jellemzően nincs megelőzés, utólag kezelik a problémákat

Két kezemen meg tudnám számolni, hogy az elmúlt években hány magánszemély ügyfél keresett meg azzal, hogy prevenciós jelleggel előzetesen szeretne tájékozódni a jogairól, esetleg véleményezzem számára a munkaszerződés tervezetet. Érthető okokból a megelőző jellegű megkeresések jellemzően olyan pozíciót betöltő személyektől érkeznek, akik esetében a munkáltató az adott munkakörre szabott egyedi munkaszerződés tervezetet készít, valamint amikor a munkavállaló vezető munkakört tölt be.

A magánszemély ügyfelek többsége már csak akkor fordul hozzám, amikor felmerült egy probléma, és annak megoldásában van szükségük segítségre. Ilyenkor gyakran az első konzultáció alkalmával szembesülnek azzal, hogy csak egyes szabályok részeit ismerték, azt is csak hallomásból és helytelenül, vagy nem is gondoltak arra, hogy mire kellett volna odafigyelni korábban. Ezek a hiányok, hiányosságok pedig utólag nem vagy csak nagyon nehezen pótolhatók.

A munkáltatói oldal már előrelátóbb

A munkáltatói oldal részéről már kicsit tudatosabb hozzáállást lehet tapasztalni elsősorban a multiknál, ahol az esetek többségében előbb kérdeznek és csak utána cselekednek. Sőt, kifejezetten pozitív tapasztalat is van arra vonatkozóan, hogy már az üzleti koncepció kidolgozásába is bevonnak a kapcsolódó munkajogi szempontok áttekintéséhez és utána rám bízzák a teljes munkajogi dokumentáció elkészítését is.

A KKV szektor – kevés kivételtől eltekintve – azonban még mindig hajlamos az internetről és laikus forrásokból tudakozódni ahelyett, hogy egy szakmailag felkészült munkajogásszal egyeztetne. Persze vannak olyanok, akik kivételesen jó jogérzékkel rendelkeznek, de sokszor még ők sem ismerik a részletszabályokat és a munkajogban oly gyakori (al)kivételeket.

Utópia: tudatos prevenció

A munkajog szépsége pedig abban rejlik, hogy a legegyszerűbb konstrukcióknál is könnyen el lehet vérezni, és ilyen esetben szinte kivétel nélkül magas a munkaügyi és/vagy az adóhatóság által kiszabható bírság, illetve a bíróság által megítélhető elmaradt jövedelem, kártérítés, valamint sérelemdíj összege.

Éppen ezért a munkavállalónak érdemes lehet már a problémák felmerülésekor egy munkajogi ügyvéddel felvenni a kapcsolatot. Hiszen nem csak gyakorlat-orientált tippeket kaphatunk ahhoz, hogy hogyan érdemes eljárni és kommunikálni a munkáltatóval, hanem erős szakmai támogatást is jelenthet, ha a munkavállaló egy munkajogásszal felvértezve tárgyal a munkáltatóval.

A munkáltatók esetén pedig célszerűnek mutatkozna, ha legalább egyszer, a vállalkozás indításának elején, illetve időszakonként (pl. évente vagy egy új üzletág indítása, nagyobb átszervezés előtt) körbejárná a vezetőség a munkajogi kérdéseket. Így a cég üzleti tevékenységéhez megfelelően illeszkedő munkajogi megoldásokat lehetne alkalmazni, ezzel is elősegítve az optimálisabb munkaszervezést, a gördülékenyebb munkavégzést és a munkajogi kockázatok csökkentését. Ezáltal ugyanis megelőzhetnek olyan munkajogi jogvitákat vagy jogellenes helyzeteket, amelyek megoldása később sokkal több idő- és anyagi ráfordítással járhat.

Nézzünk egy példát, mire is gondolok!

A munkavállaló egyik napról a másikra nem jelent meg a munkahelyén, a munkáltató hiába kereste telefonon, a hívásokra nem válaszolt. A munkáltató egy hét elteltével azonnali hatályú felmondást postázott a munkavállaló lakcímére az igazolatlan távollét okán a kilépő papírokkal együtt. Ezzel a munkáltató megpecsételte az ügy sorsát, ugyanis ha a munkavállaló utólag igazolni tudja a távollét idejére keresőképtelenségét, akkor szinte borítékolható, hogy egy, akár több évig elhúzódó peres eljárás eredményeként a bíróság a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti jogkövetkezményeket fogja alkalmazni a munkáltatóval szemben.

Amennyiben a munkáltató az azonnali hatályú felmondás elhamarkodott postázása előtt megelőzés céljából megkeresett volna, tanácsoltam volna részére, hogy először küldjön tértivevényes felszólító levelet a munkavállalónak a távollét igazolására kilátásba helyezve, hogy ennek adott határidőn belüli elmulasztása a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését vonhatja maga után.

Kövessen minket a Facebookon is!