Tombol a nyár – nem csak a versenyszférában, de a bíróságokon is. Hamarosan kezdetét veszi a nyári ítélkezési szünet, mégsem áll meg teljesen a peres élet.

Sokan abból indulnak ki, hogy az ítélkezési szünet ideje alatt semmi sem történik a bíróságokon, és el lehet halasztani a teendőket a nyár végéig. Nem minden esetben van ez így.

Ítélkezési szünet

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 148. § rendelkezik az ítélkezési szünet szabályairól. Ennek értelmében az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszaka. Ugyancsak ítélkezési szünet van december 24. és január 1. között.

Az ítélkezési szünet időszakára tárgyalást kitűzni nem lehet.

Határidő számítás az ítélkezési szünet során

Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel. Ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le.

További szabály, hogy ha a határidő lejárta munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. A napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő az utolsó nap végével jár le.

Igen ám, a határidő számítás ezen szabályait azonban a Pp. állapítja meg, és csak a már folyamatban levő peres eljárásokra vonatkozik.

Így ha már folyamatban van munkaügyi perünk, akkor a július 15. és augusztus 20. közötti időtartamra tárgyalást nem fognak kitűzni, és a peres felek részére biztosított határidő (pl. bíróság felhívására nyilatkozni) sem ketyeg az ítélkezési szünetben.

Keresetindítási határidő az Mt. alapján

Amennyiben viszont a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt kíván a munkavállaló a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 287. § szerinti 30 napos jogorvoslati határidőn belül bírósághoz fordulni, az ítélkezési szünet és a határidő számítás Pp-ben foglalt szabályai nem alkalmazandók.

Helyette az Mt. 25. § határidő számítás szabályai irányadók. E szerint a határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik. A határidő az utolsó napjának végén jár le. A határidő az általános munkarend szerinti következő munkanap végén jár le, ha az utolsó nap az általános munkarend szerint heti pihenő- vagy munkaszüneti nap.

Következésképpen, ha 2019. július 15-én közöl a munkáltató egy felmondást, akkor a munkavállaló 30 napos keresetindítási határideje 2019. augusztus 14-én lejár, függetlenül attól, hogy egyébként ítélkezési szünet van.

Amennyiben 2019. július 19-én közöl a munkáltató egy felmondást, akkor a munkavállaló 30 napos keresetindítási határideje 2019. augusztus 21-én jár le. Ugyanis a 30 nap augusztus 18-án járna le, ami 2019-ben vasárnap, azaz az általános munkarend szerinti pihenőnap. Az augusztus 20-i hosszú hétvége miatt augusztus 19. hétfő is pihenőnap, augusztus 20. pedig munkaszüneti nap. Ezért a lejárat az ezeket követő munkanap, ami augusztus 21. szerda.

Kövessen minket a Facebookon is!