Munkajog munkáltatóknak

Mindennapi munkajog

Egy munkaszervezet mérettől és iparágtól függetlenül munkajogi és azzal szorosan összefüggő kihívások elé állítja a munkáltatót, amelyet napi szinten tudni kell kezelni akár munkajogi, akár egyéb HR megoldásokkal. Ügyfeleink rendelkezésére állunk a HR osztály vagy a munkaügyi felelős napi szintű támogatásában.

Tapasztalattal rendelkezünk különösen:

Z

munkajogi auditban

Z

HR folyamatok véleményezésében

Z

munkaügyi compliance támogatásában

Z

belső munkajogi iránymutatások, szabályzatok elkészítésében és véleményezésében

Z

motivációs és jutalmazási rendszerekkel (bónusz, prémium) kapcsolatban

Z

munkaidővel és pihenőidővel kapcsolatos tanácsadásban

Z

munkaidő nyilvántartás kialakításábana munkavállaló vétkes kötelességszegése esetén alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekkel kapcsolatosan

Z

munkahelyi balesetek esetén szükséges intézkedésterv elkészítésében

Z

munkaügyi ellenőrzések terén

Z

munkajogi tréning HR osztály vagy a munkaügyi felelős részére

Kérdése van? Jelentkezzen online tanácsadásra!